Публічна інформація 

Закон України "Про освіту"  від 05.09.2017 року, який набрав чинності 28 вересня 2017 року  

Виконання статті 30 ЗУ "Про освіту" 

2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності

3. Структура та органи управління ліцею

4. Кадровий склад закладу освіти  згідно з ліцензійними умовами

5. Освітні програми, що реалізуються в ліцеї, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою 

6. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти 

7. Мова (мови) освітнього процесу 

стаття 4.5 Статуту ліцею

4.5. Навчання та виховання в Установі здійснюється державною українською мовою, відповідно до запитів батьків вводиться вивчення іноземних мов та мов національних меншин.

8. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення) 

9. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)